Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

19. Usprawnienie ruchu pieszego, nowe drzewa
Projekt zakłada:
– Usprawnienia dla pieszych: poszerzenie, zapewnienie ciągłości oraz zagwarantowania całej szerokości chodnika dla pieszych tam, gdzie teraz mają problem z przejściem (Białobrzeska 9–11, Geodetów 12–Grójecka 124, Urbanistów 4, Urbanistów 10).
– Ochronę zieleni, tj. trawników i korzeni drzew, przed niszczeniem (Białobrzeska, Bobrowskiego, Geodetów) oraz uzupełnienie żywopłotu (Grójecka 124).
– Nasadzenia nowych drzew (Architektów, Geodetów, Urbanistów).