Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

21. Zielone Szczęśliwice - nasadzenia drzew i krzewów na Grójeckiej, Dickensa i Szczęśliwickiej
Projekt zakłada nasadzenie 46 drzew na ulicach: Grójeckiej, Dickensa i Szczęśliwickiej oraz założenie rabaty z krzewów ozdobnych o powierzchni 80 m2 w pasie drogowym ul. Grójeckiej.