Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

3. Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka (845)
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom.