Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Białołęka
$k=bialoleka,$k=budzet partycypacyjny, bialoleka, zieleń
$a=Krzysztof Król, Maciej Sulmicki
$d=2017.06.12
$z=0
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2018-Bia-1563.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11908" target="_blank"><b> 1563 - Budowa 300 m odcinka drogi rowerowej na Białołęce.
</b></a><br />
Wybudowanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Świderskiej od
skrzyżowania z ul. Porajów na most im. Marii Skłodowskiej-Curie (po
zachodniej stronie ulicy). Opcjonalnie wybudowanie brakującego odcinka
chodnika dla pieszych po wschodniej stronie Świderskiej.
<br />


#Obszar 1

bp2018-Bia-32.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9167" target="_blank"><b> 32 - Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew
</b></a><br />
Stan powietrza w Warszawie jest coraz gorszy, wskazują na to kolejne
publikowane dane i raporty. Dlatego tak ważne jest sadzenie drzew, które
mają zbawienny wpływ na jakość powietrza. Rocznie, jedno drzewo może
pochłonąć nawet do 45 kg substancji toksycznych!
Projekt planuje nasadzenie 30 sztuk drzew przy ul. Ćmielowskiej na
Tarchominie.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9880" target="_blank"><b> 2075 - 50 drzew dla Białołęki
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie 50 drzew na terenie dzielnicy. Projekt zakłada
zarówno uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, jak i nasadzenia w
nowych miejscach, w pasie drogowym ulic Myśliborskiej i Mehoffera.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11847" target="_blank"><b> 2084 - Aleja Stefanika - wzdłuż ul. Światowida, przy osiedlu Stefanika
</b></a><br />
Projekt zakłada utworzenie alei drzew na terenie wzdłuż ulicy Światowida,
przy osiedlu Stefanika - dotychczasowa ścieżka przez błoto zostałaby
utwardzona, zasadzone zostałyby drzewa, krzewy i zamontowane ławki i kosze
na śmieci - słowem byłoby to miejsce nie tylko, przez które miło przejść
po drodze, ale i zazieleniłoby naszą okolicę.
<br />

bp2018-Bia-2116.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9878" target="_blank"><b> 2116 - Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli
tramwajowej
</b></a><br />
Projekt zakłada budowę 250 metrów chodnika od ulicy Strumykowej śladem
przedeptów i obok górki saneczkowej do pętli tramwajowej Tarchomin
Kościelny. Obecnie mieszkańcy osiedli przy ul. Strumykowej i ul.
Książkowej muszą dostawać się do pętli przez biegnące przez górki i dołki
ścieżki, które zamieniają się po deszczu w błoto, a zimą w lód.
<br />

bp2018-Bia-2135.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9892" target="_blank"><b> 2135 - Bezpieczny chodnik na Mehoffera
</b></a><br />
Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny. Potrzebny jest jego pilny
remont. Do wymiany wszystkie płyty chodnikowe, poszerzenie chodnika oraz
zamontowanie większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę
deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego. Proszę zobaczyć stan chodnika
na załączonych zdjęciach.
<br />

bp2018-Bia-2220.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12373" target="_blank"><b> 2220 - Przyszkolne Stacje Rowerowe
</b></a><br />
Projekt ma na celu promocję dojazdów rowerami do szkół poprzez
unowocześnienie parkingów rowerowych przy szkołach publicznych na obszarze
Zachodniej Białołęki. Parkingi zostałyby wyposażone nowoczesne stojaki,
wiaty i samoobsługowe stacje obsługi rowerów. Ilość miejsc parkingowych
przy większości placówek oświatowych jest niewystarczająca, a zwiększony
ruch samochodów powoduje korki i zwiększa zanieczyszczenie powietrza.
<br />

bp2018-Bia-2412.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12454" target="_blank"><b> 2412 - Remont, nasadzenia roślin i nowe chodniki - skrzyżowanie ulic
Mehoffera/Strumykowa/Myśliborska
</b></a><br />
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół skrzyżowania. Posadzenie
drzew i krzewów. Wybudowanie chodników, które w chwili obecnej są
przedeptami. Zamontowanie ławek.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12643" target="_blank"><b> 2554 - Parking rowerowy przy ul. Kępa Tarchomińska/Aluzyjna
</b></a><br />
współautor

Projekt zakłada postawienie stacji naprawczo-serwisowej dla rowerów wraz z
parkingiem dla rowerów oraz oświetleniem LED. Odpowiada on realnym
potrzebom mieszkańców.
<br />


#Obszar 2

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11473" target="_blank"><b> 2030 - Drzewa zamiast zlewni ścieków
</b></a><br />
Nasadzenie 80 drzew w miejscu, w którym przedstawiciele MPWiK planowali
budowę zlewni ścieków.
<br />


#Obszar 3

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10913" target="_blank"><b> 1859 - Parking rowerowy przy SP 231
</b></a><br />
Stworzenie infrastruktury przy szkole podstawowej, która umożliwi:
- bezpieczne pozostawienie roweru na terenie szkoły w każdych warunkach
pogodowych,
- wykonanie prostej naprawy roweru.
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.