Zmiany wprowadzone


$k=bialoleka,$k=budzet partycypacyjny, bialoleka,

$d=2017.06.12
$z=0
$o=
$b=3776bp2018-Bia-1563.jpg

</b></a><br />
<br />


#Obszar 1

bp2018-Bia-32.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9167" target="_blank"><b> 32 - Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew
</b></a><br />

Tarchominie.
<br /></b></a><br /><br /></b></a><br />

<br />

bp2018-Bia-2116.jpg

tramwajowej
</b></a><br />

<br />

bp2018-Bia-2135.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9892" target="_blank"><b> 2135 - Bezpieczny chodnik na Mehoffera
</b></a><br />
Chodnik jest bardzo zniszczony i niebezpieczny. Potrzebny jest jego pilny
<br />

bp2018-Bia-2220.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12373" target="_blank"><b> 2220 - Przyszkolne Stacje Rowerowe
</b></a><br />


<br />

bp2018-Bia-2412.jpg


</b></a><br /><br />


</b></a><br />

<br />


#Obszar 2


</b></a><br />


<br />


#Obszar 3

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10913" target="_blank"><b> 1859 - Parking rowerowy przy SP 231
</b></a><br />


pogodowych,
- wykonanie prostej naprawy roweru.
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.