Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Bielany
$k=bielany, rowery
$a=
$k=budzet partycypacyjny, bielany, rowery, piesi
$a=Marcin Jackowski

$d=2017.06.14
$z=0
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10726" target="_blank"><b> 522 - Chodnik przy ulicy Maczka
</b></a><br />
Budowa chodnika przy ścieżce rowerowej na ul. Maczka za ekranami
akustycznymi, odcinek przy osiedlu "Piaski D".
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11035" target="_blank"><b> 737 - Chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej Gwiaździsta - Pergaminów
</b></a><br />
Ułożenie fragmentu nowego chodnika wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego
biegnącego wałem wzdłuż rzeczki Rudawki na granicy Lasu Bielańskiego.
Istniejący chodnik jest bardzo nierówny i nie nadaje się do użytku, co
powoduje, że piesi idą ścieżką rowerową, a to stwarza realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa osób korzystających z tego szlaku.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10005" target="_blank"><b> 1101 - Pij, Warszawo - na Bielanach
</b></a><br />
Ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych
do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie
projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w Śródmieściu. Cel
tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy.
<br />


#Obszar 1: Chomiczówka

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10883" target="_blank"><b> 620 - Remont 300m ścieżki rowerowej i chodnika - od Conrada do Maczka
</b></a><br />
Remont 300m ścieżki rowerowej na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe
- od Conrada do Maczka wzdłuż al. Reymonta. Na szerokim trawniku na całym
odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku
montaż 2 ławek z oparciem.
<br />


#Obszar 3: Piaski

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9408" target="_blank"><b> 267 - Bezpieczna droga do szkoły
</b></a><br />
Wykonanie progów zwalniających przed przejściami dla pieszych, po których
poruszają się dzieci.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12860" target="_blank"><b> 2718 - Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i
autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza
</b></a><br />
Podjęcia działań przywracających przejściu walory użytkowe.Podczas opadów
i roztopów przejście między osiedlem i wymienionymi, na granicy między
jezdnią &#8222;przybazarowej&#8221; wewnętrznej ulicy Broniewskiego i dalszą częścią
zajmującą teren dwóch zatok parkingowych - przystankami tonie w wodzie.
Przyczyny: położenie w zagłębieniu, niedrożność kanałów odprowadzających
wody opadowe.
<br />


#Obszar 4: Stare Bielany

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12259" target="_blank"><b> 1924 - Naprawa trasy przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego
</b></a><br />
Poprawa jakości jednej z tras przez Las Lindego od skrzyżowania ul.
Karskiej z ul. Twardowską do skrzyżowania ul. Lindego z ul. Kasprowicza.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10791" target="_blank"><b> 2186 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Reymonta
(Broniewskiego-Żeromskiego)
</b></a><br />
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 m wzdłuż al.
Reymonta na odc. Broniewskiego &#8211; Żeromskiego (ok. 250 m).
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10788" target="_blank"><b> 2195 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont ścieżki rowerowej wzdłuż Al.
Zjednoczenia (Kasprowicza-Cegłowska)
</b></a><br />
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż Al.
Zjednoczenia na odcinku Kasprowicza-Cegłowska.
<br />


#Obszar 5: Wawrzyszew

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9980" target="_blank"><b> 226 - Bezpieczna 13-nastka
</b></a><br />
Wybudowanie przejścia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa
pieszych w środkowej części ul. Sokratesa (na wysokości punktu adresowego
13) oraz integracji społeczności Wawrzyszewa &#8211; Kaliszówki i nowego
Wawrzyszewa, obszarów mieszkaniowych rozdzielonych ul. Sokratesa. Projekt
może być przygotowany na rozbudowę o ścieżką rowerową, o ile powstanie
ścieżka po wschodniej stronie ulicy.
<br />#Obszar 6: Słodowiec

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10751" target="_blank"><b> 2201 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej
</b></a><br />
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż ul. Ogólnej
(ok. 160 m).
<br />


#Obszar 7: Ruda, Marymont, Las Bielański


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9316" target="_blank"><b>1833 - Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomiańskiej
</b></a><br />
Budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej - z włączeniem do odcinka realizowanego do ul. Klaudyny przez firmę Skanska w ramach budowy budynku mieszkalnego. Nawierzchnia bitumiczna.
<br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.