Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Mokotów
$k=budzet partycypacyjny, mokotow, piesi, rowery, bezpieczenstwo
$a=Robert Buciak
$d=2017.06.13
$z=
$o=
$b=3776

#Rejon 1, Wyględów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11170" target="_blank"><b>2. 1077 - Znów Zielona Wołoska!
</b></a><br />
Posadzenie szpaleru 30 drzew (platanów) wzdłuż ulicy Wołoskiej na odcinku
od ul.Woronicza do ul.Racławickiej
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9154" target="_blank"><b>3. 753 - Łącznik do ścieżki rowerowej Wołoska &#8211; Miączyńska i nowe dojścia dla
pieszych do przystanku przy Wołoskiej
</b></a><br />
Obecnie rowerzyści mogą jechać drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej. Nie ma dla nich wygodnego zjazdu w głąb Wyględowa. Brakuje jednak kilkumetrowego łącznika z drogi dla rowerów do wylotu ul. Miączyńskiej. Zbudujmy go!
<br />

bp2018-mok-139.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9007" target="_blank"><b>6. 139 - Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przy
Racławickiej
</b></a><br />
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Racławickiej. Wloty lokalnych ulic
podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9153" target="_blank"><b>7. 293 - Ławki i kosze na śmieci na dawnej bocznicy kolejowej na Służewcu
</b></a><br />
Projekt polega na ustawieniu 10 szt. koszy na śmieci i 10 szt. ławek wraz
z uporządkowaniem terenu.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12102" target="_blank"><b>12. 1657 - Poprawmy chodnik przy Wołoskiej
</b></a><br />
Obecnie zaprojektowany chodnik wzdłuż Wołoskiej, na wysokości Miączyńskiej
zmusza pieszych do nadrabiania drogi aby dojść do przejścia dla pieszych i
przystanku. Piesi wybierają krótszą trasę i chodzą po drodze dla rowerów. Projekt ma na celu korektę przebiegu chodnika w celu skrócenia trasy pieszych i uniknięcia konfliktów między pieszymi a rowerzystami.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10356" target="_blank"><b>13. 651 - Woronicza się zieleni
</b></a><br />
Projekt zakłada zasadzenie szpaleru drzew wzdłuż ul. Woronicza na odcinku
od ul. Wołoskiej do ul. Maklakiewicza.
<br />


#Rejon 2, Stary Mokotów

bp2017-mokotow-b-pole_mokotowskie_sgh.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10153" target="_blank"><b>5. 816 - Przystanki dostępne dla wszystkim - dojście do tramwaju przy Metro Pole
Mokotowskie
</b></a><br />
Projekt polega na budowie naziemnego dojścia do przystanków tramwajowych
przy Metro Pole Mokotowskie od strony ul. Batorego

bp2017-mokotow-b-wisniowa.jpg
<br />
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9240" target="_blank"><b> 21. 755 - Bezpieczne przejścia dla pieszych - Wiśniowa, Kazimierzowska
</b></a><br />
Przejście dla pieszych przez Wiśniową przed technikum jest bardzo
niebezpieczne. Pieszych nie widać, gdyż wychodzą zza zaparkowanych przy
samym przejściu samochodów. Na Kazimierzowskiej brakuje przejścia dla pieszych na wysokości żłobkiem. Konieczna jest poprawa warunków ruchu pieszych. Projekt polega na wykonaniu dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9239" target="_blank"><b>25. 525 - Usprawnienie ruchu rowerowego na Starym Mokotowie
</b></a><br />
Na wielu ulicach obowiązuje ruch tylko w jedną stronę. Tanio i bezpiecznie
można na nich wprowadzić ruch rowerów w obu kierunkach. Ułatwi to dojazd
do szkół, sklepów, miejsc pracy itd. Projekt obejmuje 4 jednokierunkowe ulice, co do których nie ma obecnie planów wprowadzenia ułatwień dla rowerzystów oraz nowe miejsca postojowe.
<br />

#Rejon 3, Sielce

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10666" target="_blank"><b> 1. 2118 - Ławki i kosze na śmieci na Sielcach
</b></a><br />
Projekt zakłada umieszczenie 60 ławek i 40 koszy na śmieci na obszarze Sielc.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10664" target="_blank"><b>7. 2112 - Drzewa owocowe na Sielcach
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie 50 drzew owocowych starych gatunków (wiśni, jabłoni, grusz, śliw itp.) w rejonie Sielc. Drzewa owocowe pięknie kwitną na wiosnę, latem są źródłem pokarmu i siedliskiem dla owadów zapylających i ptaków, a jesienią niektóre gatunki zmieniają kolory liści i pięknie wyglądają ciesząc oko mieszkańców.
<br />

bp2018-mok-172.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/8997" target="_blank"><b>9. 172 - Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przy
Sobieskiego
</b></a><br />
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Sobieskiego. Wloty lokalnych ulic
podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12296" target="_blank"><b>13. 2109 - 100 wonnych bzów i jaśminów na Sielcach
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie 100 krzewów (bzów i jaśminów) na Sielcach
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10152" target="_blank"><b>14. 800 - Usprawnienia rowerowe na Sielcach - dwukierunkowo rowerem na ulicach jednokierunkowych
</b></a><br />
Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach
jednokierunkowych (Grottgera, Kierbedzia, Nabielaka, Pogodna, Sułkowicka)
bez potrzeby wyznaczania dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych
<br />

#Rejon 5, Służewiec

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9241" target="_blank"><b>8. 770 - Dojście do Domu Kultury "KADR"
</b></a><br />
W tym roku zostanie otwarta nowa siedziba Domu Kultury KADR przy ul.
Rzymowskiego. Niestety do budynku domu kultury nie będzie wygodnego
dojścia od strony osiedla, bo brakuje przejścia dla pieszych przez ul. Orzycką. Projekt polega na wyznaczeniu brakującego przejścia dla pieszych, aby łatwiej było korzystać z dobrodziejstw kultury.
<br />

735-bp2018-mok-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11176" target="_blank"><b>21. 735 - stojaki na rowery na terenie Służewca
</b></a><br />
Montaż stojaków na rowery na terenie Służewca, w punktach w pobliżu
komunikacji publicznej, sklepów, terenów zielonych, parku.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9757" target="_blank"><b>23. 1375 - Wielki remont chodników na Służewcu
</b></a><br />
Na Służewcu chodniki są w złym stanie technicznym. Przejścia dla pieszych
są niebezpieczne. W kilku ważnych miejscach wcale nie ma przejść dla
pieszych. Ten projekt zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, których potrzebują piesi, aby wygodnie i bezpiecznie chodzić do ulicach.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9766" target="_blank"><b>24. 774 - Łąka kwietna i chodnik na al. Wilanowskiej
</b></a><br />
Przy al. Wilanowskiej na przeciwko galerii handlowej znajduje się
zniszczony trawnik. Projekt polega na posianiu wieloletnich roślin
zielnych w miejsce zniszczonych trawników oraz budowie chodnika przez środek łąki po śladzie istniejącego tam przedeptu, a także ustawieniu słupków wygradzających na skrzyżowaniach al. Lotników z Orzycką, Wiartel i Niegocińską.
<br />

#Rejon 6, Wyględów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11192" target="_blank"><b>12. 766 - Jak udomowić poprzemysłowy Ksawerów?
</b></a><br />
- W przestrzeni ulicy Garażowej konieczne jest uporządkowanie miejsc
parkingowych w taki sposób,
aby nie utrudniały one komunikacji pieszym. Przestrzeń przyjazna ieszkańcom to także przestrzeń atrakcyjna estetycznie przez zasadzenia drzew, zazielenienie ścian garaży poprzez posadzenie krzewów, rewitalizacja chodnika oraz uzupełnienie przestrzeni o elementy małej architektury.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9771" target="_blank"><b>13. 938 - Bezpieczne przejście dla pieszych przez Modzelewskiego</b></a><br />
Przejście dla pieszych przez Modzelewskiego między budynkami 35 i 58 jest
bardzo niebezpieczne. Przechodzących pieszych nie widać, gdyż wychodzą zza
zaparkowanych przy samym przejściu samochodów. Ten stan rzeczy jest niebezpieczny i niezgodny z prawem. Konieczna jest poprawa widoczności pieszych. Projekt polega na zamianie niezgodnych z prawem miejsc parkingowych na trawniki.
<br />

556-bp2018-mok-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9778" target="_blank"><b>16. 556 - Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej
</b></a><br />
Chodnik po południowej stronie ulicy Domaniewskiej jest stary i popękany. Wymaga wymiany. Kilka lat temu zbudowano fragment ścieżki rowerowej, która urywa się 100 metrów od skrzyżowaniu z Niepodległości. Warto wyremontować chodnik i przedłużyć ścieżkę do ul. Modzelewskiego, aby zachęcić dzieci i dorosłych do jeżdżenia codziennie na rowerze.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10344" target="_blank"><b>17. 295 - Stojaki rowerowe przed liceum Królowej Jadwigi i na Skwerze Grupy AK
Granat
</b></a><br />
W wielu miejscach na Mokotowie brakuje miejsc, gdzie można bezpiecznie zostawić rower. Projekt polega na tanim zapewnieniu tej potrzeby dla licealistów oraz użytkowników Skweru Grupy AK Granat, gdzie odbywają się targi śniadanoiowe
<br />

#Rejon 7, Służew

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9786" target="_blank"><b>6. 949 - Róże dla Smyczkowej
</b></a><br />
Na Smyczkowej rosną żywopłoty z róż. Nie tworzą one ciągłego szpaleru
wzdłuż ulicy. Tam, gdzie nie ma róż samochody rozjeżdżają trawniki.
Posadzenie róż poprawi estetykę ulicy i zwiększy bezpieczeństwo.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10350" target="_blank"><b>7. 537 - Przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Szturmową
</b></a><br />
Prze wiele lat przed wejściem na teren Wydziału Zarządzania UW od strony
ul. Szturmowej było przejście dla pieszych na progu zwalniającym. Zostało
ono zlikwidowane! Teraz w przypadku każdej kolizji pieszego z samochodem na progu pieszy będzie winny wtargnięcia na jezdnię. Przywróćmy przejście i pokażmy, że Warszawa to miasto dla pieszych.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10348" target="_blank"><b>8. 1401 - Łatwiej dla pieszych - budowa i remont chodników na Wałbrzyskiej oraz
azyle na przejściach na Dominikańskiej
</b></a><br />
Projekt polega na budowie brakującego chodnika wzdłuż ul. Wałbrzyskiej od
ul. Wróblej do ul. Dominikańskiej, poszerzenie chodnika i likwidacji
zatoki postojowej na ul. Wałbrzyskiej przed szpitalem, postawieniu azylu na niebezpiecznych przejściach dla pieszych na ul. Dominikańskiej przed kościołem i przy skrzyżowaniu z Wałbrzyską.
<br />

549-bp2018-mok-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10349" target="_blank"><b>12. 549 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Smyczkowej
</b></a><br />
Smyczkowa jest bardzo niebezpieczna, choć lokalna ulica, gdyż wiele osób pracujących na Służewcu wykorzystuje ją do omijania korków. Projekt polega na obniżeniu krawężników przy istniejących przejściach dla pieszych, ustawienie słupków przeszkodowych przy skrzyżowaniu z ul. Narocz, remoncie chodnika po południowej stronie ul. Smyczkowej przy zjeździe do posesji Smyczkowa 5/7.
<br />

#Rejon 8, Sadyba

22-bp2018-mok-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9110" target="_blank"><b>22. 181 - Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przy
Sikorskiego
</b></a><br />
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach i przejazdach
wzdłuż ul. Sikorskiego. Wloty lokalnych dróg podporządkowanych bez
sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów lub skorygowane zostaną łuki, tak by zapewnić bezpieczne zachowanie na przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom. Ograniczone zostaną konflikty między rowerzystami i pieszymi/kierowcami.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9787" target="_blank"><b>32. 1641 - Stojaki rowerowe przy ul. Bonifacego
</b></a><br />
Przy ulicy Bonifacego znajduje się kilka celów podróży dla rowerzystów,
brakuje przy nich stojaków rowerowych. Chcemy uzupełnić ten brak przez
postawienie 12 stojaków m.in. przy przychodni przy ul. Soczi 1 oraz koło bazarku.
<br />

1629-bp2018-mok-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9484" target="_blank"><b>37. 1629 - Pasy rowerowe na Bonifacego
</b></a><br />
Sadyba jest spokojną okolicą, ale brakuje tam infrastruktury rowerowej.
Oprócz dróg rowerowych wzdłuż ul. Sobieskiego (istniejących) i ul.
Powsińskiej (planowanych) potrzebne są również łączniki pomiędzy tymi ulicami. Taką funkcję będą pełniły proponowane pasy rowerowe. Jednocześnie pozwoli to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach, gdyż obecnie wielu rowerzystów wybiera chodniki.
<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.