Zmiany wprowadzone


$k=$k=budzet partycypacyjny, praga_polnoc, zielen, piesi
$a=Karolina Krajewska
$d=2017.06.12
$z=0
$o=
$b=3776
</b></a><br />


<br />


</b></a><br />

<br />

ulicy Brechta.
</b></a><br />


<br />


</b></a><br />kwiatowych wprost w gruncie.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9831" target="_blank"><b> 1149 - Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego
</b></a><br />


<br />


</b></a><br />po planowanej na 2017 rok przebudowie tego odcinka.
<br />

</b></a><br />


<br />


</b></a><br />


<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12196" target="_blank"><b> 1808 - Zielone skwery Pragi 3
</b></a><br /><br /></b></a><br />


<br /></b></a><br />
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.