Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Praga Południe
$k=budzet partycypacyjny, praga_poludnie, rowery, zielen
$a=Patryk Bielecki, Krzysztof Król, Jola Saratowicz
$d=2017.06.13
$z=20$z=
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12135" target="_blank"><b>1. 1812 - Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań
poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów
</b></a><br />
Specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew i przedłużą im
życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc
bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.
<br />

bp2018-PragaPD-57.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/8985" target="_blank"><b> 2. 57 - Domki dla jeży
</b></a><br />
projekt obejmuje zakup 80 domków dla jeży.
Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście
koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście.
Zostaną zamontowane cztery domki dla jeży, będzie to pilotaż dla ewentualnych przyszłych działań skierowanych do jeży.
<br />

bp2018-PragaPD-86.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9557" target="_blank"><b>10. 86 - Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i Alei Stanów
Zjednoczonych
</b></a><br />
Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów z aleją
Stanów Zjednoczonych na przedłużeniu drogi rowerowej.
<br />

bp2018-PragaPD-1819.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12201" target="_blank"><b>18. 1819 - Ucywilizować przejście piesze "Plażowa"
</b></a><br />
Projekt zakłada powiększenie strefy dla pieszych od strony plaży.
<br />

bp2018-PragaPD-2320.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12462" target="_blank"><b>28. 2320 - Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego
</b></a><br />
Celem projektu jest poprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej
przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a
rowerzystami.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10289" target="_blank"><b> 30. 661 - Zielona Grochowska &#8211; nowe drzewa, krzewy lub parklety
</b></a><br />
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie
zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grochowskiej, wykonanie projektu
nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.
<br />

#Obszar 1: Kamionek

bp2018-PragaPD-794.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11264" target="_blank"><b>3. 794 - Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim
</b></a><br />
Projekt zakłada remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku
Skaryszewskim oraz zjazdu do Drukarza.
<br />

bp2018-PragaPD-798.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10162" target="_blank"><b>8. 798 - Wygodne przesiadki, wygodne chodniki oraz upiększenie rejonu przy dworcu
PKP Stadion.
</b></a><br />
Uporządkowanie okolic PKP Stadion - nasadzenia drzew i rekultywacja
trawnika, zabezpieczenie chodnika przed nielegalnym parkowaniem.

#Obszar 3: Grochów Północny

bp2018-PragaPD-795.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10823" target="_blank"><b>2. 795 - Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej.
</b></a><br />
Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy
Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możliwośc
bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków.
<br />

#Obszar 4: Saska Kępa

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12482" target="_blank"><b>3. 2356 - Piękna ulica Francuska - zielona i bezpieczna
</b></a><br />
Chcemy pięknej, zielonej i zadbanej ulicy Francuskiej!

W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010, tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była znów piękną i zieloną wizytówką Saskiej Kępy.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10825" target="_blank"><b>4. 807 - Poprawa bezpieczestwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy
Krynicznej - szerszy chodnik
</b></a><br />
Poszerzenie drogi dla rowerów i pieszych w ul. Wał Miedzeszyński.
<br />

bp2018-PragaPD-1360.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11876" target="_blank"><b>7. 1360 - Remont chodnika Wału Miedzeszyńskiego na rowerowym "Słonecznym Szlaku"
</b></a><br />
Projekt zakłada remont chodnika na rowerowej trasie przy Wale
Miedzeszyńskim oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.
<br />

bp2018-PragaPD-1789.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9984" target="_blank"><b>19. 1789 - Rewitalizacja zieleni ulicy Zwycięzców
</b></a><br />
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie
mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę
i powietrze, montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.
<br />

#Obszar 6: Przyczółek Grochowski

bp2018-PragaPD-330.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10443" target="_blank"><b>15. Oświetlenie przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych na wysokości Kanału Wystawowego
</b></a>
<br/>
Projekt zakłada montaż 8 lamp oświetleniowych w przejściu pod al. Stanów Zjednoczonych, w pobliżu przystanku Kanał Gocławski. Przejściem poruszają się osoby korzystające z przystanku, spacerowicze, biegacze.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

#Obszar 7: Grochów Południowy

bp2018-PragaPD-2227.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12419" target="_blank"><b>5. 2227 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy Fieldorfa.
</b></a><br />
Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się
wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.
<br />

bp2018-PragaPD-826.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10156" target="_blank"><b>15. 826 - Bezpieczna dzieciom, osobom starszym i dwukierunkowa dla rowerów Komorska,
Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.
</b></a><br />
Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowo na ulicach
jednokierunkowych bez dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc
parkingowych: Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.
<br />

bp2018-PragaPD-2288.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12451" target="_blank"><b>17. 2288 - Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego
</b></a><br />
Ciągi rowerowe przy ul. Poligonowej powinny zostać połączone z drogą
rowerową wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego.
<br />

#Obszar 8: Gocław

bp2018-PragaPD-2360.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12476" target="_blank"><b>5. 2360 - Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1
</b></a><br />
Celem projektu jest połączenie drogi rowerowej wzdłuż Kanału Nowa Ulga z
drogą rowerową wzdłuż Kanału Gocławskiego oraz ułatwienie zjazdu na ul.
Kapelanów AK po drugiej stronie szlaku.
<br />

bp2018-PragaPD-1165.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9889" target="_blank"><b>9. 1165 - Montaż progów spowalniających na ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
</b></a><br />
Montaż 2 progów spowalniających z przejściem dla pieszych oraz 1 progu
spowalniającego z łagodnym najazdem na ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na
odcinku od ul. gen. Stanisława Skalskiego do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
<br />

bp2018-PragaPD-2385.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12491" target="_blank"><b>13. 2385 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej
</b></a><br />
Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z
ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.
<br />

bp2018-PragaPD-689.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9024" target="_blank"><b>15. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
</b></a>
<br/>
Doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. J_Nowaka-Jeziorańskiego poprzez uzupełnienie obecnej sieci oświetleniowej lampami solarno-hybrydowymi.


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11516" target="_blank"><b>22. 1046 - Zielony Gocław. 100 drzew na 100-lecie przyłączenia osiedla do Warszawy
</b></a><br />
Potrzebujemy terenów zielonych na Gocławiu. Nasze osiedle jest już od 100
lat częścią Warszawy. Chcemy uczcić tę rocznicę a jednocześnie dać naszym
dzieciom i sobie szanse na bardziej zielone podwórka i skwery. 100 drzew
dla Gocławia!
<br />

bp2018-PragaPD-2255.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12437" target="_blank"><b>28. 2255 - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
</b></a><br />
Projekt ma na celu ułatwienie dojścia do sklepu poprzez budowę wygodnego
chodnika za przystankiem autobusowym Kakowskiego 02.
<br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.