Zmiany wprowadzone


$k=budzet partycypacyjny, srodmiescie, piesi, bezpieczenstwo

$d=2017.05.29
$z=
$o=
$b=3776bp2018-srodm-137.jpg

<br/>
bp2018-sro-noakowskiego.jpg

przez centrum!</b></a>
<br/>


bp2018-sro-marszalkowska.jpg

miejska</b></a>
<br/>
Szereg w jest pozbawionych azyliProjekt wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji
- pl. Zbawiciela oraz drogi
dla pieszych, czyli wysepek ul. i zatrzymania Taka alternatywa bardzo przydaje np. w przypadku, kiedy z przeciwnej strony jedzie z lub pierzei pl. Konstytucji. Przy
okazji projekt pozwoli na pieszych
na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w jezdni. Naprawmy to!
dla pieszych oraz wyznaczenie zieleni.

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11955" target="_blank"><b> 1864 - Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda
</b></a><br /><br /></b></a><br />


<br />


</b></a><br /><br />


</b></a><br /><br />

Kruczkowskiego
</b></a><br />


<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12396" target="_blank"><b>2305 - Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza
</b></a><br />

<br />


#Obszar Stare Miasto


</b></a><br />

<br /></b></a><br /><br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.