Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Śródmieście
$k=budzet partycypacyjny, srodmiescie, piesi, bezpieczenstwo
$a=Robert Buciak, Paweł Ziniewicz
$d=2017.05.29
$z=
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2018-srodm-137.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/9006" target="_blank"><b>15. Bezpieczne przejścia dla pieszych</b></a>
<br/>
Szereg przejść w Śródmieściu jest pozbawionych azyli dla pieszych, czyli wysepek zapewniających widoczność i możliwość zatrzymania się. Taka alternatywa bardzo się przydaje np. w przypadku, kiedy z przeciwnej strony ktoś jedzie z dużą prędkością lub światło zmieniło się na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w połowie jezdni. Naprawmy to!

#Obszar Śródmieście Południowe

bp2018-sro-noakowskiego.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/9008" target="_blank"><b>5. Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową
przez centrum!</b></a>
<br/>
Obecnie na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego i Koszykowej brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, który pozwoliłby dojechać ul. E. Plater do Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej. Można to łatwo naprawić!

bp2018-sro-marszalkowska.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/9313" target="_blank"><b>23. Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń
miejska</b></a>
<br/>
Szereg przejść w Śródmieściu jest pozbawionych azyliProjekt zakłada wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji
- pl. Zbawiciela oraz budowę łącznika drogi
dla pieszych, czyli wysepek zapewniających widocznośćrowerów między ul.
Śniadeckich
i możliwość zatrzymania się. Taka alternatywa bardzo się przydaje np. w przypadku, kiedy z przeciwnej strony ktoś jedzie z dużą prędkością lub światło zmieniło sięKoszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji. Przy
okazji projekt pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych
na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w połowie jezdni. Naprawmy to!przejściach
dla pieszych oraz wyznaczenie pasów zieleni.#Obszar Śródmieście Północne

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11955" target="_blank"><b> 1864 - Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda
</b></a><br />
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie
mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę
i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10050" target="_blank"><b> 1445 - Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Północnym
</b></a><br />
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze
konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.
<br />


#Obszar Muranów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10829" target="_blank"><b> 852 - Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej-budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów
</b></a><br />
Projekt polega na wybudowaniu nowej rampy umożliwiającej wjazd z al.
Solidarności w bramę ulicy Karmelickiej dla wózków inwalidzkich i
dziecięcych oraz rowerów, a także na remoncie istniejących schodów.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10783" target="_blank"><b> 1953 - Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)
</b></a><br />
Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa po wschodniej stronie,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej
(około 500 m).
<br />


#Obszar Przywiśle

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9760" target="_blank"><b> 686 - Nowe drzewa i krzewy w pasie drogowym ulic Wioślarska, Solec oraz
Kruczkowskiego
</b></a><br />
Wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz krzewów w pasach drogowych ulic:
Solec, Wioślarska oraz Kruczkowskiego.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12396" target="_blank"><b>2305 - Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza
</b></a><br />
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.
<br />


#Obszar Stare Miasto

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9595" target="_blank"><b> 501 - Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem
</b></a><br />
Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowaną kładką przez Wisłę.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10001" target="_blank"><b> 1804 - Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu autobusów i tramwajów na stacji
metra Ratusz-Arsenał
</b></a><br />
Projekt polega na montażu monitorów przy południowym wyjściu z peronu
stacji Ratusz-Arsenał, pokazujących czas do odjazdu najbliższych tramwajów
i autobusów w al. Solidarności.
<br />


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.