Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Targówek
$k=budzet partycypacyjny, targowek, rowery
$a=Jola Saratowicz
$d=2017.06.13
$z=
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9785" target="_blank"><b>1301 - Pij, Warszawo - na Targówku
</b></a><br />
Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w Śródmieściu. Cel tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy.
<br />

#Obszar 4: Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata

626-bp2018-targ-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11000" target="_blank"><b>1. Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie
Rzeczna/Księcia Ziemowita. (626)
</b></a><br />
Projekt zakłada wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przy rondzie
Rzeczna/Księcia Ziemowita oraz brakujących odcinków drogi rowerowej.
<br />

1243-bp2018-targ-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11335" target="_blank"><b>16. Uzupełnij rowerowe dziury na Zabranieckiej! (1243)
</b></a><br />
Projekt zakłada wytyczenie 10 rowerowych przejazdów w ciągu
pieszo-rowerowym oraz uzupełnienie brakujących odcinków infrastruktury
rowerowej.
<br />

#Obszar 5: Zacisze

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10722" target="_blank"><b>18. Stacja naprawy rowerów (1031)
</b></a><br />
Stacja to miejsce, w którym rowerzyści mogliby skorzystać z kompresora,
kluczy rowerowych, sprawdzić swoją pozycję na mapie szlaku, czy po prostu
odpocząć.
<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.