Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Ursynów
$k=budzet partycypacyjny, ursynow, zielen, rowery, parkowanie
$a=Maciej Sulmicki
$d=2017.06.12
$z=
$o=
$b=3776

#Ursynów północny

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10756" target="_blank"><b>9. Stopery parkingowe przy Nowoursynowskiej (1263)
</b></a><br />
Projekt zakłada instalację stoperów parkingowych w celu optymalizacji
parkowania, a tym samym zagwarantowanie dostępności dla pieszych całej
szerokości chodnika przy ul. Nowoursynowskiej 154A
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12829" target="_blank"><b>11. Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej (2682)
</b></a><br />
Projekt zakłada wyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. KEN i
ul. Surowieckiego, aby ułatwić jazdę ścieżką rowerową w al. KEN. Ponadto
zakłada budowę alejki łączącej ścieżkę rowerową w parku Kozłowskiego z
alejkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9344" target="_blank"><b>25. Łączymy Parki (706)
</b></a><br />
Kontynuacja zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji BP
Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R.
Kozłowskiego w jeden duży park!
W roku 2018 proponujemy nasadzenie roślinności ozdobnej i remont chodnika
na terenie tzw. Olkówka.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11734" target="_blank"><b>35. Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody (1229)
</b></a><br />
Chcemy, by na naszym osiedlu było zielono i ładnie. Potrzebujemy terenu zielonego i rekreacyjnego. Proponujemy alejkę spacerową zamiast przedeptu i zniszczonego chodnika. Posadźmy kilka drzew oraz krzewy. Sprawmy by rośliny pnące ozdobiły ogrodzenia boiska szkolnego. Postawmy ławki dla mieszkańców i kosze na śmieci.
Więcej informacji na stronie: www.placwielkiejprzygody.pl

<br />

bp2018-urs-171.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9004" target="_blank"><b>38. Wygodnie i bez konfliktów między pasażerami i rowerzystami na przystanku
Dolina Służewiecka 01 (171)
</b></a><br />
Obecnie ciąg rowerowy wzdłuż Doliny Służewieckiej prowadzi przez peron
popularnego przystanku Dolina Służewieckiego 01. Ruch rowerowy można
oddzielić od pieszego, prowadząc drogę dla rowerów za przystankiem, przy
okazji zapewniając chodnik w linii przedeptu.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9343" target="_blank"><b>44. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - Skwer na ul. ZWM bez parkowania
samochodów. (708)
</b></a><br />
Celem projektu jest utworzenie skweru na placyku (górnym) przylegającym
bezpośrednio do wejścia do szkoły na ul ZWM -założenie klombów, zasadzenie
krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek. Chcemy, by górny placyk
był zamknięty dla ruchu samochodowego, zapewniał jedynie dojazd dla służb
(straży pożarnej i karetki) do budynku ZWM 7 oraz szkoły.
<br />

#Zielony Ursynów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10624" target="_blank"><b>8. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa (399)
</b></a><br />
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych
ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską,
Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską-Sztajerka). Ulice na
tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy
ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją
zrealizowanego pomysłu z 1. edycji budżetu partycypacyjnego.
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.