Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wesoła
$k=budzet partycypacyjny, wesola, rowery
$a=Tomasz Główka
$d=2017.06.13
$z=0
$o=
$b=3776

#Obszar 1. Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum, Groszówka, Grzybowa, Zielona

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11357" target="_blank"><b> 869 - Urozmaicenie przestrzeni między blokami
</b></a><br />
Nowe drzewa, krzewy i inna roślinność oraz obiekty małej architektury na
osiedlu Plac Wojska Polskiego
Projekt przyjazny dla przyrody i mieszkańców.
<br />


#Obszar 2. Stara Miłosna

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11340" target="_blank"><b> 829 - Jana Pawła II - druga strona rowerowa
</b></a><br />
Żeby stworzyć możliwość ciągłej jazdy na rowerze po drugiej stronie
osiedlowej obwodnicy - bez zjeżdżania na jezdnię, bez zsiadania i
przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki -
wystarczy połączyć istniejące uliczki krótkimi łącznikami i wyznaczyć
przejazdy dla rowerów. Skoro to takie proste, to wreszcie trzeba to
zrobić!
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11330" target="_blank"><b> 804 - Stara Miłosna: bezpieczny Gościniec i inne uliczki lokalne
</b></a><br />
Uregulowanie ruchu na osiedlu - na Gościńcu na wschód od ul. Fabrycznej i
w strefach zamieszkania.
Konsultacje społeczne, nowoczesny projekt oznakowania ulic i uspokojenia
ruchu.
Akcja informacyjna dla mieszkańców - wprowadzanie zmian po ich
uzgodnieniu.

Punktowe spowalniacze nie są wystarczająco skuteczne. Rozwiążmy problem
systemowo!
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10803" target="_blank"><b> 1784 - Ładniej w Starej Miłośnie - więcej drzew i barwnych krzewów wzdłuż głównej ulicy
</b></a><br />
Uzupełnienie drzewostanu i posadzenie barwnych krzewów wzdłuż głównej ulicy osiedla Stara Miłosna
<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.