Zmiany wprowadzone


$k=budzet partycypacyjny, wesola, rowery

$d=2017.06.13
$z=0
$o=
$b=3776
</b></a><br />

osiedlu Plac Wojska Polskiego

<br />

</b></a><br />


przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki -<br /></b></a><br />

w strefach zamieszkania.

ruchu.

uzgodnieniu.


systemowo!
<br />


</b></a><br />

<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.