Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wilanów
$k=wilanow,$k=budzet partycypacyjny, wilanow, zielen
$a=Maciej Sulmicki
$d=2017.06.13
$z=20$z=
$o=
$b=3776

#Obszar 1

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9820" target="_blank"><b> 456 - Sto drzew dla Wilanowa
</b></a><br />
Celem projektu jest posadzenie 100 dużych drzew w Wilanowie, szczególnie w
obszarze z największym natężeniem ruchu samochodowego w Wilanowie, tj.
okolica skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej. Jest to
odpowiedź na problem zanieczyszczenia powietrza, z którym wszyscy się
borykamy (np. alarm smogowy - styczeń 2017r.).
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9525" target="_blank"><b> 415 - Dokończmy Sarmacką
</b></a><br />
Projekt polega na zadbaniu o ostatni fragment ul. Sarmackiej - południowy.
Projekt zakłada posadzenie 3 brakujących drzew oraz postawieniu jednej
ławki i kosza na śmieci na działce 2/237 obrębu 11037,należącej do m. st.
Warszawa.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10444" target="_blank"><b> 420 - Wege park
</b></a><br />
Wege Park to nazwa i formuła dla lokalnego parku-skweru na obszarze ok.
3000 m2. Z faktu usytuowania działki przy ul. Rzodkiewki, a także w
rejonie ulic, których nazwy pochodzą od warzyw i owoców, proponuje się
wykorzystanie do zagospodarowania przestrzeni skweru roślin jadalnych.
Skwer z alejkami, ławkami i innym sprzętem rekreacyjnym.
<br />


#Obszar 2

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9611" target="_blank"><b> 418 - Zielona przystań w Powsinie
</b></a><br />
Celem projektu jest założenie parku na terenie działki 23/ 2 obrębu 10680
przy ul. Łukasza Drewny, będącej własnością m. st. Warszawy. W planie
zagospodarowania terenu przewidziana jest właśnie zieleń.
<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.