Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Włochy
$k=
$a=
$d=..
$z=20
$k=budzet partycypacyjny, wlochy, rowery, zielen
$a=Maciej Sulmicki
$d=2017.06.13
$z=

$o=
$b=3776

#Nowe Włochy

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12588" target="_blank"><b> 2498 - Bezobsługowe stacje naprawcze dla rowerów
</b></a><br />
W dzielnicy brakuje miejsc gdzie samodzielnie można naprawić swój sprzęt
rowerowy. Projekt ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez
wsparcie rowerzystów.
<br />


#Stare Włochy

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11355" target="_blank"><b> 854 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy SP 94 i Parku ze Stawami
Cietrzewia
</b></a><br />
Samoobsługowa stacja drobnych napraw rowerów przy SP 94 i Parku ze Stawami
Cietrzewia z narzędziami do naprawy rowerów i pompką z uniwersalnym
adapterem.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11597" target="_blank"><b> 2032 - Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych,
kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat.
</b></a><br />
Jedyny obejmujący tak dużo aspektów projekt proekologiczny w obszarze
Stare Włochy. Swoim zakresem obejmuje: ustawienie kaczkomatu (automatu z
karmą dla kaczek), założenie dwóch łąk kwietnych oraz kwietnika, nowe
nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie 4 hoteli dla owadów, ukwiecenie
Fortu V Włochy oraz wykonanie zabiegu mikoryzy na 48 kasztanowcach.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11311" target="_blank"><b> 2079 - Nasadzenia zieleni na ulicach Starych Włoch - nowe drzewa, krzewy i
kwiaty w Mieście Ogrodzie Włochy
</b></a><br />
Projekt polega na dokonaniu nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i
dekoracyjnych pnączy na ulicach Starych Włoch - zarówno ruchliwych jak np.
ul. Popularna, Cegielniana, jak i mniejszych jak np. ul. Płużańska,
Naukowa, Gryczana, Starowiejska. Celem jest dodatkowe
zazielenienie/ukwiecenie dzielnicy i poprawa estetyki naszej przestrzeni
miejskiej w duchu idei Miasta Ogrodu Włochy.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10493" target="_blank"><b> 1286 - Posadzenie drzew wzdłuż Alej Jerozolimskich
</b></a><br />
Posadzenie wzdłuż północnej strony Alej Jerozolimskich w rejonie od ul.
Popularnej do PKP Aleje Jerozolimskich 33 drzew liściastych.
<br />Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.