Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wola
$k=budzet partycypacyjny, wola, rowery, pod_prad
$a=Patryk Bielecki, Paweł Ziniewicz
$d=2017.06.13
$z=
$o=
$b=

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2018-wola-379.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9205" target="_blank"><b>3. Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy (379)
</b></a><br />
Projekt polega na wprowadzeniu kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach
jednokierunkowych, czyli na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego
na ulicach jednokierunkowych. W efekcie, rowerzystki i rowerzyści będą
mogli poruszać się "pod prąd".
<br />


#Czyste i Mirów

845-bp2018-wola-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10833" target="_blank"><b>3. Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach
i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka (845)
</b></a><br />
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystów wzdłuż ciągu Kasprzaka-Prosta. Wloty lokalnych ulic
podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu
chodnika i drogi dla rowerów, aby zapewnić bezpieczne zachowanie na
przejściach i zapobiec kolejnym wypadkom.
<br />


#Koło

143-bp2018-wola-176.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9731" target="_blank"><b>1. Koło rowerowe - kontraruch i stojaki na rowery na Kole (143)
</b></a><br />
Projekt zakłada wprowadzenie kontraruchu ("ruchu pod prąd") na lokalnych
ulicach Koła (bez malowania pasów ani likwidacji miejsc postojowych, tylko
tabliczki) oraz ustawienie stojaków rowerowych w różnych lokalizacjach (we
współpracy z "Wola na 2 koła").
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9590" target="_blank"><b>11. Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia (499)
</b></a><br />
Umożliwianie jazdy rowerem po wschodniej stronie ulicy Prymasa od Obozowej
do Cmentarza Wojskowego. Projekt zakłada poszerzenie chodników, obniżenie
krawężników i dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9736" target="_blank"><b>12. Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów (162)
</b></a><br />
Projekt zakłada poprawę przebiegu dróg dla rowerów i budowę brakujących
chodników w parku Moczydło.
<br />


#Młynów

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9545" target="_blank"><b>3. Więcej drzew na Młynowie (83)
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie kilkudziesięciu drzew na terenie Młynowa.
<br />

#Nowolipki i Powązki

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9043" target="_blank"><b>13. Łatwiejsze dojście do przystanku tramwajowego "Żytnia 01" (356)
</b></a><br />
Projekt polega na wyznaczeniu dodatkowego przejścia dla pieszych przez
torowisko tramwajowe na wysokości ul. Kaczej/Okopowej 20. Zmiana ułatwi
dojście do przystanku "Żytnia 01" - w kier. Śródmieścia, Ochoty i
Cmentarza Wolskiego. Przejście przez tory będzie zabezpieczone
sygnalizacją świetlną.<br />
Ponadto, projekt zakłada posadzenie 30 krzewów.
<br />

#Ulrychów i Odolany

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10590" target="_blank"><b>21. Bezpieczne przejścia na skrzyżowaniu ulic: Olbrachta, Antka Rozpylacza,
Krępowieckiego (400)
</b></a><br />
Budowa azyli/wysp na przejściach dla pieszych przy ul. Sowińskiego,
Krępowieckiego i Antka Rozpylacza zapewni bezpieczne przejście przez ulicę
Olbrachta dzieciom i mieszkańcom obszaru Ulrychów/Odolany. Pasażerowie
komunikacji miejskiej będą mogli bezpiecznie przejść przez ul. Olbrachta.
<br />

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.