Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

31. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz wygodny wjazd rowerem na most (140)
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych i wjazdów bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczeństwo na przejściach i zapobiec wypadkom. Dodatkowo powstanie wygodny wjazd rowerowy na most Siekierkowski.