Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 - Praga Północ
$k=$k=budzet partycypacyjny, praga_polnoc, zielen, piesi
$a=Karolina Krajewska
$d=2017.06.12
$z=0
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10983" target="_blank"><b> 1528 - Więcej zieleni na Pradze
</b></a><br />
Posadzenie drzew, krzewów i 1 km żywopłotów poprawiających wygląd ulic
oraz oddzielających mieszkańców od ulicznych zanieczyszczeń i hałasu.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12361" target="_blank"><b> 2078 - Droga dla rowerów przy PKP Stadion
</b></a><br />
Poprawienie warunków ruchu pieszego i rowerowego przy PKP Stadion
<br />


#Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10613" target="_blank"><b> 1146 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowszczaków w ciągu
ulicy Brechta.
</b></a><br />
Projekt zakłada wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę
Dąbrowszczaków w ciągu ulicy Brechta, po północnej stronie skrzyżowania.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10334" target="_blank"><b> 676 - Zielona Jagiellońska &#8211; nasadzenia drzew i krzewów na Nowej Pradze
</b></a><br />
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie
zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu
nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat
kwiatowych wprost w gruncie.
<br />


<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9831" target="_blank"><b> 1149 - Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego
</b></a><br />
Projekt zakłada utworzenie szpaleru 15 drzew ozdobnych po południowej
stronie chodnika biegnącego w osi ulicy Szymanowskiego.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10360" target="_blank"><b> 1815 - Nasadzenia wzdłuż Jagiellońskiej
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzew i kilkudziesięciu krzewów na
trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej wraz z rewitalizacją trawników i
zabezpieczeniem przed nielegalnym parkowaniem. Projekt będzie realizowany
po planowanej na 2017 rok przebudowie tego odcinka.
<br />


#Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną i Michałowem

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10207" target="_blank"><b> 465 - Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej
</b></a><br />
Projekt ma na celu rekultywację doszczętnie zniszczonej zieleni i jej
wygrodzenia na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10335" target="_blank"><b> 678 - Zielona Jagiellońska - nowe drzewa i krzewy na Starej Pradze
</b></a><br />
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów przy ulicy Jagiellońskiej oraz
spotkania informacyjne i udział mieszkańców w realizacji nasadzeń.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12196" target="_blank"><b> 1808 - Zielone skwery Pragi 3
</b></a><br />
Projekt jest kontynuacją zwycięskich projektów zielonych z 2 i 3 edycji BP
i przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy
Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i Marcinkowskiego/Jagiellońskiej.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12662" target="_blank"><b> 2551 - Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy
Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego .
</b></a><br />
posadzenie drzew na terenach zielonych wzdłuż ulicy Kijowskiej w strefie
oddziaływania powstającej Trasy Świętokrzyskiej.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12868" target="_blank"><b> 2726 - Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na
ulicy Białostockiej
</b></a><br />
Posadzenie drzew i rewitalizacja trawnika, ustawienie ławek, koszy na psie
odchody oraz tabliczek informacyjnych na terenach zielonych po północnej
stronie ulicy Białostockiej na wysokości ulic Nieporęckiej i
Tarchomińskiej.
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.