Zmiany wprowadzone

$h=Projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018 - Wawer
$k=budzet partycypacyjny, wawer, bezpieczeństwo, rowery
$a=Jola Saratowicz
$d=2017.06.13
$z=
$o=
$b=3776

#Projekty ogólnodzielnicowe

bp2018-waw-137.jpg
<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9001" target="_blank"><b>31. 140 - Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz wygodny
wjazd rowerem na most (140)
</b></a><br />
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Wloty lokalnych
ulic podporządkowanych i wjazdów bez sygnalizacji świetlnej zostaną
wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić
bezpieczeństwo na przejściach i zapobiec wypadkom. Dodatkowo powstanie
wygodny wjazd rowerowy na most Siekierkowski.
<br />

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9554" target="_blank"><b>44. 85 - Likwidacja więziennego spacerniaka na koronie Wału Miedzeszyńskiego (85)
</b></a><br />
Metalowe bariery na koronie Wału Miedzeszyńskiego upodobniają ciąg
pieszo-rowerowy do więziennego spacerniaka. Projekt zakłada demontaż
barier po obu stronach ciągu pieszo-rowerowego.
<br />


#Marysin Wawerski Północny

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12521" target="_blank"><b> 2444 - Wiaty na rowery nad zamontowanymi stojakami
</b></a><br />
Wiaty z poliwęglanu wraz ze stojakami przeznaczone na parking dla rowerów
oraz podłożem z kostki brukowej
<br />

#Miedzeszyn

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11407" target="_blank"><b> 895 - Bezpieczna Przewodowa - Miedzeszyn
</b></a><br />
Instalacja progów spowalniających w ulicy Przewodowej na odcinku od ulicy
Celulozy do ulicy Patriotów. Inwestycja ma spowolnić i uspokoić ruch
drogowy na jednej z głównych ulic obszaru Miedzeszyna i poprawić
bezpieczeństwo ruchu drogowego na długich prostych odcinkach ulicy oraz w
rejonie skrzyżowań z niedostateczną widocznością.
<br />

#Nadwiśle

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11508" target="_blank"><b> 970 - Bezpieczna Przewodowa - Nadwiśle
</b></a><br />
Instalacja progów spowalniających w ulicy Przewodowej na odcinku od Wału
Miedzeszyńskiego do ulicy Celulozy. Inwestycja ma spowolnić i uspokoić
ruch drogowy w coraz gęściej zaludnionym obszarze Nadwiśla i poprawić
bezpieczeństwo ruchu drogowego na długich prostych odcinkach ulicy oraz w
rejonie skrzyżowań z niedostateczną widocznością.
<br />

#Radość

<a href="https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9944" target="_blank"><b> 650 - Progi hamujące na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul.
Przewodowej
</b></a><br />
Celem projektu jest wykonanie progów hamujących na ul. Mozaikowej na
odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej. Efektem powyższego
przedsięwzięcia ma być zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ul.
Mozaikowej na wskazanym odcinku, w szczególności młodzieży szkolnej
przekraczającej tą ulicę.
<br />
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.