Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Projekty ogólnodzielnicowe

1528 - Więcej zieleni na Pradze
Posadzenie drzew, krzewów i 1 km żywopłotów poprawiających wygląd ulic oraz oddzielających mieszkańców od ulicznych zanieczyszczeń i hałasu.

2078 - Droga dla rowerów przy PKP Stadion
Poprawienie warunków ruchu pieszego i rowerowego przy PKP Stadion

Obszar I - Nowa Praga z Pelcowizną

1146 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowszczaków w ciągu ulicy Brechta.
Projekt zakłada wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Dąbrowszczaków w ciągu ulicy Brechta, po północnej stronie skrzyżowania.

676 - Zielona Jagiellońska – nasadzenia drzew i krzewów na Nowej Pradze
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

1149 - Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego
Projekt zakłada utworzenie szpaleru 15 drzew ozdobnych po południowej stronie chodnika biegnącego w osi ulicy Szymanowskiego.

1815 - Nasadzenia wzdłuż Jagiellońskiej
Projekt zakłada posadzenie kilkunastu drzew i kilkudziesięciu krzewów na trawnikach wzdłuż Jagiellońskiej wraz z rewitalizacją trawników i zabezpieczeniem przed nielegalnym parkowaniem. Projekt będzie realizowany po planowanej na 2017 rok przebudowie tego odcinka.

Obszar II - Stara Praga ze Szmulowizną i Michałowem

465 - Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej
Projekt ma na celu rekultywację doszczętnie zniszczonej zieleni i jej wygrodzenia na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej.

678 - Zielona Jagiellońska - nowe drzewa i krzewy na Starej Pradze
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów przy ulicy Jagiellońskiej oraz spotkania informacyjne i udział mieszkańców w realizacji nasadzeń.

1808 - Zielone skwery Pragi 3
Projekt jest kontynuacją zwycięskich projektów zielonych z 2 i 3 edycji BP i przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Kawęczyńskiej/Objazdowej, Kijowskiej i Marcinkowskiego/Jagiellońskiej.

2551 - Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego .
posadzenie drzew na terenach zielonych wzdłuż ulicy Kijowskiej w strefie oddziaływania powstającej Trasy Świętokrzyskiej.

2726 - Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej
Posadzenie drzew i rewitalizacja trawnika, ustawienie ławek, koszy na psie odchody oraz tabliczek informacyjnych na terenach zielonych po północnej stronie ulicy Białostockiej na wysokości ulic Nieporęckiej i Tarchomińskiej.