Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Projekty ogólnodzielnicowe

31. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz wygodny wjazd rowerem na most (140)
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych i wjazdów bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczeństwo na przejściach i zapobiec wypadkom. Dodatkowo powstanie wygodny wjazd rowerowy na most Siekierkowski.

44. Likwidacja więziennego spacerniaka na koronie Wału Miedzeszyńskiego (85)
Metalowe bariery na koronie Wału Miedzeszyńskiego upodobniają ciąg pieszo-rowerowy do więziennego spacerniaka. Projekt zakłada demontaż barier po obu stronach ciągu pieszo-rowerowego.

Marysin Wawerski Północny

2444 - Wiaty na rowery nad zamontowanymi stojakami
Wiaty z poliwęglanu wraz ze stojakami przeznaczone na parking dla rowerów oraz podłożem z kostki brukowej

Miedzeszyn

895 - Bezpieczna Przewodowa - Miedzeszyn
Instalacja progów spowalniających w ulicy Przewodowej na odcinku od ulicy Celulozy do ulicy Patriotów. Inwestycja ma spowolnić i uspokoić ruch drogowy na jednej z głównych ulic obszaru Miedzeszyna i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na długich prostych odcinkach ulicy oraz w rejonie skrzyżowań z niedostateczną widocznością.

Nadwiśle

970 - Bezpieczna Przewodowa - Nadwiśle
Instalacja progów spowalniających w ulicy Przewodowej na odcinku od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Celulozy. Inwestycja ma spowolnić i uspokoić ruch drogowy w coraz gęściej zaludnionym obszarze Nadwiśla i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na długich prostych odcinkach ulicy oraz w rejonie skrzyżowań z niedostateczną widocznością.

Radość

650 - Progi hamujące na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej
Celem projektu jest wykonanie progów hamujących na ul. Mozaikowej na odcinku od ul. Panny Wodnej do ul. Przewodowej. Efektem powyższego przedsięwzięcia ma być zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ul. Mozaikowej na wskazanym odcinku, w szczególności młodzieży szkolnej przekraczającej tą ulicę.