Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Projekty ogólnodzielnicowe

522 - Chodnik przy ulicy Maczka
Budowa chodnika przy ścieżce rowerowej na ul. Maczka za ekranami akustycznymi, odcinek przy osiedlu "Piaski D".

737 - Chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej Gwiaździsta - Pergaminów
Ułożenie fragmentu nowego chodnika wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wałem wzdłuż rzeczki Rudawki na granicy Lasu Bielańskiego. Istniejący chodnik jest bardzo nierówny i nie nadaje się do użytku, co powoduje, że piesi idą ścieżką rowerową, a to stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tego szlaku.

1101 - Pij, Warszawo - na Bielanach
Ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja i rozwinięcie projektu zgłoszonego w poprzedniej edycji budżetu w Śródmieściu. Cel tegoroczny: objęcie siecią poidełek całej Warszawy.

Obszar 1: Chomiczówka

620 - Remont 300m ścieżki rowerowej i chodnika - od Conrada do Maczka
Remont 300m ścieżki rowerowej na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe - od Conrada do Maczka wzdłuż al. Reymonta. Na szerokim trawniku na całym odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku montaż 2 ławek z oparciem.

Obszar 3: Piaski

267 - Bezpieczna droga do szkoły
Wykonanie progów zwalniających przed przejściami dla pieszych, po których poruszają się dzieci.

2718 - Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza
Podjęcia działań przywracających przejściu walory użytkowe.Podczas opadów i roztopów przejście między osiedlem i wymienionymi, na granicy między jezdnią „przybazarowej” wewnętrznej ulicy Broniewskiego i dalszą częścią zajmującą teren dwóch zatok parkingowych - przystankami tonie w wodzie. Przyczyny: położenie w zagłębieniu, niedrożność kanałów odprowadzających wody opadowe.

Obszar 4: Stare Bielany

1924 - Naprawa trasy przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego
Poprawa jakości jednej z tras przez Las Lindego od skrzyżowania ul. Karskiej z ul. Twardowską do skrzyżowania ul. Lindego z ul. Kasprowicza.

2186 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Reymonta (Broniewskiego-Żeromskiego)
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2,5 m wzdłuż al. Reymonta na odc. Broniewskiego – Żeromskiego (ok. 250 m).

2195 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zjednoczenia (Kasprowicza-Cegłowska)
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż Al. Zjednoczenia na odcinku Kasprowicza-Cegłowska.

Obszar 5: Wawrzyszew

226 - Bezpieczna 13-nastka
Wybudowanie przejścia dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych w środkowej części ul. Sokratesa (na wysokości punktu adresowego 13) oraz integracji społeczności Wawrzyszewa – Kaliszówki i nowego Wawrzyszewa, obszarów mieszkaniowych rozdzielonych ul. Sokratesa. Projekt może być przygotowany na rozbudowę o ścieżką rowerową, o ile powstanie ścieżka po wschodniej stronie ulicy.

Obszar 6: Słodowiec

2201 - Wygodniej i Bezpieczniej - remont, ścieżki rowerowej przy ul. Ogólnej
Remont istniejącej drogi dla rowerów o szerokości 2 m wzdłuż ul. Ogólnej (ok. 160 m).

Obszar 7: Ruda, Marymont, Las Bielański

1833 - Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomiańskiej
Budowa ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Łomiańskiej - z włączeniem do odcinka realizowanego do ul. Klaudyny przez firmę Skanska w ramach budowy budynku mieszkalnego. Nawierzchnia bitumiczna.