Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Projekty ogólnodzielnicowe

15. Bezpieczne przejścia dla pieszych
Szereg przejść w Śródmieściu jest pozbawionych azyli dla pieszych, czyli wysepek zapewniających widoczność i możliwość zatrzymania się. Taka alternatywa bardzo się przydaje np. w przypadku, kiedy z przeciwnej strony ktoś jedzie z dużą prędkością lub światło zmieniło się na czerwone, gdy pieszy jest dopiero w połowie jezdni. Naprawmy to!

Obszar Śródmieście Południowe

5. Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum!
Obecnie na skrzyżowaniu ulic Noakowskiego i Koszykowej brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, który pozwoliłby dojechać ul. E. Plater do Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej. Można to łatwo naprawić!

23. Nowa Południowa Marszałkowska: kontrapas rowerowy, zieleń miejska
Projekt zakłada wyznaczenie kontrapasa rowerowego na odcinku pl.Konstytucji - pl. Zbawiciela oraz budowę łącznika drogi dla rowerów między ul. Śniadeckich i Koszykową wzdłuż południowej pierzei pl. Konstytucji. Przy okazji projekt pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych oraz wyznaczenie pasów zieleni.

Obszar Śródmieście Północne

1864 - Rewitalizacja zieleni przyulicznej ulic: Jasna, Sienkiewicza, Zgoda
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane są także uzupełnienia ulic nowymi drzewami i powiększanie powierzchni zielonych.

1445 - Poidełka wody pitnej w Śródmieściu Północnym
Projekt proponuje postawienie poidełek wody pitnej wg wybranego w drodze konkursu wzoru poidełka dla Warszawy.

Obszar Muranów

852 - Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów
Projekt polega na wybudowaniu nowej rampy umożliwiającej wjazd z al. Solidarności w bramę ulicy Karmelickiej dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz rowerów, a także na remoncie istniejących schodów.

1953 - Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)
Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa po wschodniej stronie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej (około 500 m).

Obszar Przywiśle

686 - Nowe drzewa i krzewy w pasie drogowym ulic Wioślarska, Solec oraz Kruczkowskiego
Wykonanie nowych nasadzeń drzew oraz krzewów w pasach drogowych ulic: Solec, Wioślarska oraz Kruczkowskiego.

2305 - Rewitalizacja zieleni ul. Jaracza
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, obsadzanie mis zielenią niską, zadarniającą - okrywową (nie trawą!) i montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami. Planowane jest także posadzenie przy ulicy nowych drzew.

Obszar Stare Miasto

501 - Rowerowe połączenie Placu Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem
Projekt umożliwi przejazd rowerem z placu Piłsudskiego na Krakowskie Przedmieście ulicą gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza i ulicą Ossolińskich. W szerszej perspektywie połączy ulicę Grzybowską i Park Saski z Ulicą Karową i planowaną kładką przez Wisłę.

1804 - Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu autobusów i tramwajów na stacji metra Ratusz-Arsenał
Projekt polega na montażu monitorów przy południowym wyjściu z peronu stacji Ratusz-Arsenał, pokazujących czas do odjazdu najbliższych tramwajów i autobusów w al. Solidarności.