Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Projekty ogólnodzielnicowe

1. 1812 - Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów
Specjalistyczne rozwiązania, które poprawią stan drzew i przedłużą im życie, a także sprawią, że drzewa będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów. Wiązania elastyczne w koronach drzew spowodują, że jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, to nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.

2. 57 - Domki dla jeży
projekt obejmuje zakup 80 domków dla jeży. Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z trawników w mieście koniecznym jest zapewnienie miejsca, gdzie jeże będą miały szansę przezimować w mieście. Zostaną zamontowane cztery domki dla jeży, będzie to pilotaż dla ewentualnych przyszłych działań skierowanych do jeży.

10. 86 - Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych
Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów z aleją Stanów Zjednoczonych na przedłużeniu drogi rowerowej.

18. 1819 - Ucywilizować przejście piesze "Plażowa"
Projekt zakłada powiększenie strefy dla pieszych od strony plaży.

28. 2320 - Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego
Celem projektu jest poprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a rowerzystami.

30. 661 - Zielona Grochowska – nowe drzewa, krzewy lub parklety
Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Grochowskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Obszar 1: Kamionek

3. 794 - Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim
Projekt zakłada remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim oraz zjazdu do Drukarza.

8. 798 - Wygodne przesiadki, wygodne chodniki oraz upiększenie rejonu przy dworcu PKP Stadion.
Uporządkowanie okolic PKP Stadion - nasadzenia drzew i rekultywacja trawnika, zabezpieczenie chodnika przed nielegalnym parkowaniem.

Obszar 3: Grochów Północny

2. 795 - Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej.
Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możliwośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków.

Obszar 4: Saska Kępa

3. 2356 - Piękna ulica Francuska - zielona i bezpieczna
Chcemy pięknej, zielonej i zadbanej ulicy Francuskiej!

W ramach projektu przywrócenie stanu ulicy do stanu z rewitalizacji z 2010, tj. m.in. montaż ławek, stojaków na rowery, powiększenie terenów zielonych w miejscach wyłączonych z ruchu oraz nasadzenie nowych dużych drzew aby ulica Francuska była znów piękną i zieloną wizytówką Saskiej Kępy.

4. 807 - Poprawa bezpieczestwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik
Poszerzenie drogi dla rowerów i pieszych w ul. Wał Miedzeszyński.

7. 1360 - Remont chodnika Wału Miedzeszyńskiego na rowerowym "Słonecznym Szlaku"
Projekt zakłada remont chodnika na rowerowej trasie przy Wale Miedzeszyńskim oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.

19. 1789 - Rewitalizacja zieleni ulicy Zwycięzców
Projekt przewiduje rewitalizację istniejących drzew przez powiększanie mis, wymianę gleby na podłoże strukturalne przepuszczające korzenie, wodę i powietrze, montaż wygrodzeń metalowych zabezpieczających przed samochodami, poszerzanie zieleńców, wygrodzenie ich i obsadzenie bylinami.

Obszar 6: Przyczółek Grochowski

15. Oświetlenie przejścia pod al. Stanów Zjednoczonych na wysokości Kanału Wystawowego
Projekt zakłada montaż 8 lamp oświetleniowych w przejściu pod al. Stanów Zjednoczonych, w pobliżu przystanku Kanał Gocławski. Przejściem poruszają się osoby korzystające z przystanku, spacerowicze, biegacze. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Obszar 7: Grochów Południowy

5. 2227 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy Fieldorfa.
Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

15. 826 - Bezpieczna dzieciom, osobom starszym i dwukierunkowa dla rowerów Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.
Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych bez dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych: Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka.

17. 2288 - Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego
Ciągi rowerowe przy ul. Poligonowej powinny zostać połączone z drogą rowerową wzdłuż ul. Nowaka-Jeziorańskiego.

Obszar 8: Gocław

5. 2360 - Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1
Celem projektu jest połączenie drogi rowerowej wzdłuż Kanału Nowa Ulga z drogą rowerową wzdłuż Kanału Gocławskiego oraz ułatwienie zjazdu na ul. Kapelanów AK po drugiej stronie szlaku.

9. 1165 - Montaż progów spowalniających na ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Montaż 2 progów spowalniających z przejściem dla pieszych oraz 1 progu spowalniającego z łagodnym najazdem na ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ul. gen. Stanisława Skalskiego do ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

13. 2385 - Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej
Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego.

15. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. J_Nowaka-Jeziorańskiego poprzez uzupełnienie obecnej sieci oświetleniowej lampami solarno-hybrydowymi.

22. 1046 - Zielony Gocław. 100 drzew na 100-lecie przyłączenia osiedla do Warszawy
Potrzebujemy terenów zielonych na Gocławiu. Nasze osiedle jest już od 100 lat częścią Warszawy. Chcemy uczcić tę rocznicę a jednocześnie dać naszym dzieciom i sobie szanse na bardziej zielone podwórka i skwery. 100 drzew dla Gocławia!

28. 2255 - Nowy chodnik do sklepu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 35
Projekt ma na celu ułatwienie dojścia do sklepu poprzez budowę wygodnego chodnika za przystankiem autobusowym Kakowskiego 02.