Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Ursynów północny

9. Stopery parkingowe przy Nowoursynowskiej (1263)
Projekt zakłada instalację stoperów parkingowych w celu optymalizacji parkowania, a tym samym zagwarantowanie dostępności dla pieszych całej szerokości chodnika przy ul. Nowoursynowskiej 154A

11. Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej (2682)
Projekt zakłada wyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego, aby ułatwić jazdę ścieżką rowerową w al. KEN. Ponadto zakłada budowę alejki łączącej ścieżkę rowerową w parku Kozłowskiego z alejkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10.

25. Łączymy Parki (706)
Kontynuacja zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji BP Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R. Kozłowskiego w jeden duży park! W roku 2018 proponujemy nasadzenie roślinności ozdobnej i remont chodnika na terenie tzw. Olkówka.

35. Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody (1229)
Chcemy, by na naszym osiedlu było zielono i ładnie. Potrzebujemy terenu zielonego i rekreacyjnego. Proponujemy alejkę spacerową zamiast przedeptu i zniszczonego chodnika. Posadźmy kilka drzew oraz krzewy. Sprawmy by rośliny pnące ozdobiły ogrodzenia boiska szkolnego. Postawmy ławki dla mieszkańców i kosze na śmieci. Więcej informacji na stronie: www.placwielkiejprzygody.pl

38. Wygodnie i bez konfliktów między pasażerami i rowerzystami na przystanku Dolina Służewiecka 01 (171)
Obecnie ciąg rowerowy wzdłuż Doliny Służewieckiej prowadzi przez peron popularnego przystanku Dolina Służewieckiego 01. Ruch rowerowy można oddzielić od pieszego, prowadząc drogę dla rowerów za przystankiem, przy okazji zapewniając chodnik w linii przedeptu.

44. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola - Skwer na ul. ZWM bez parkowania samochodów. (708)
Celem projektu jest utworzenie skweru na placyku (górnym) przylegającym bezpośrednio do wejścia do szkoły na ul ZWM -założenie klombów, zasadzenie krzewów, uporządkowanie terenu, postawienie ławek. Chcemy, by górny placyk był zamknięty dla ruchu samochodowego, zapewniał jedynie dojazd dla służb (straży pożarnej i karetki) do budynku ZWM 7 oraz szkoły.

Zielony Ursynów

8. Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa (399)
Wyznaczenie strefowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na lokalnych ulicach Ludwinowa, Krasnowoli i Jeziorek (ograniczone: ul. Puławską, Karczunkowską, torami kolejowymi i ul. Ludwinowską-Sztajerka). Ulice na tym obszarze powinny służyć wyłącznie mieszkańcom - ruch tranzytowy należy ograniczać, m.in. poprzez uspokojenie ruchu. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego pomysłu z 1. edycji budżetu partycypacyjnego.