Budżet partycypacyjny Warszawa 2018

Obszar 1

456 - Sto drzew dla Wilanowa
Celem projektu jest posadzenie 100 dużych drzew w Wilanowie, szczególnie w obszarze z największym natężeniem ruchu samochodowego w Wilanowie, tj. okolica skrzyżowania al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowej. Jest to odpowiedź na problem zanieczyszczenia powietrza, z którym wszyscy się borykamy (np. alarm smogowy - styczeń 2017r.).

415 - Dokończmy Sarmacką
Projekt polega na zadbaniu o ostatni fragment ul. Sarmackiej - południowy. Projekt zakłada posadzenie 3 brakujących drzew oraz postawieniu jednej ławki i kosza na śmieci na działce 2/237 obrębu 11037,należącej do m. st. Warszawa.

420 - Wege park
Wege Park to nazwa i formuła dla lokalnego parku-skweru na obszarze ok. 3000 m2. Z faktu usytuowania działki przy ul. Rzodkiewki, a także w rejonie ulic, których nazwy pochodzą od warzyw i owoców, proponuje się wykorzystanie do zagospodarowania przestrzeni skweru roślin jadalnych. Skwer z alejkami, ławkami i innym sprzętem rekreacyjnym.

Obszar 2

418 - Zielona przystań w Powsinie
Celem projektu jest założenie parku na terenie działki 23/ 2 obrębu 10680 przy ul. Łukasza Drewny, będącej własnością m. st. Warszawy. W planie zagospodarowania terenu przewidziana jest właśnie zieleń.